LХІ. НА КОНЧИНУ ЕКАТЕРИНЫ II[1].

_____

Народовъ съ тысящей упала днесь корона:

Отъ Финновъ до Якутъ не слышно, кромѣ стона.

// С. 369

 [1]        Ср. Томъ I, стр. 789, Надгробную императрицѣ Екатеринѣ II.