<Полное собрание сочинений И. А. Бунина: [в 6 т.]. — Пг.: изд. Т-ва А.Ф. Маркс, [1915]. Т. 1. >

 

 

*…..*

*

Одинъ встрѣчаю я дни радостной недѣли, ‑

Въ глуши, на сѣвѣрѣ… А тамъ у васъ весна:

Растаялъ въ полѣ снѣгъ, лѣса повеселѣли,

Даль заливныхъ луговъ лазурна и ясна;

 

Стыдливо бѣлая береза зеленѣетъ,

Проходятъ облака все выше и нѣжнѣй,

А ветѣръ сушитъ садъ и мягко въ окна вѣетъ

Тепломъ апрѣльскихъ дней…

1889.

 

// 31