Полное собрание сочинений И. А. Бунина: В 6 т. - Пг.: изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1915. Т. 3.

 

ЖАСМИНЪ.

 

Цвѣтетъ жасминъ. Зеленой чащей

Иду надъ Терекомъ съ утра.

Вдали, межъ горъ — простой, блестящiй

И четкiй конусъ серебра.

 

Рѣка шумитъ, вся в искрахъ свѣта,

Жасминомъ пахнетъ жаркiй лѣсъ.

А тамъ, вверху — зима и лѣто:

Январскiй снѣгъ и синь небесъ.

 

// 5

 

Лѣсъ замираетъ, млѣетъ въ зноѣ;

Но тѣмъ пышнѣй цвѣтетъ жасминъ.

Въ лазури яркой — неземное

Великолѣпiе вершинъ.