ХVIII. НА ГРОБЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО[1].

_____

Священный прахъ Петровъ въ семъ гробѣ почиваетъ.

Надъ онымъ Ангелъ[2] тотъ крылами помаваетъ,

Который тронъ его, сей градъ его хранитъ.

Благоговѣй, монархъ! здѣсь твой учитель спитъ.

// С. 329

 

 [1]        Напечатано въ С-петерб. Вѣстникѣ 1779 г., ч. III, стр. 108.

[2]        ...Геній тотъ... (1779).